Školský vzdelávací program
Napísal Administrator   
17.11.2011
V prílohe je uverennený Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kolárovice
 
Ukončenie aktivity 1.1
Napísal Administrator   
05.11.2010

na_uvod.jpgV septembri 2010 sme ukončili prvú časť projektu - aktivitu 1.1 Tvorba školského vzdelávacieho programu pre ISCED 1 a ISCED 2. V tejto etape sme získavali potrebné informácie z rôznych zdrojov a oblastí, predovšetkým prostredníctvom odborného lektora na problematiku informačno-komu-nikačných technológií, ktoré budú naši pedagogickí zamestnanci využívať pri tvorbe metodických materiálov, pracovných listov a učebných pomôcok.

 

© 2024 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania