Školenie IT
Napísal Administrator   
28.02.2011

skolenie_it_februar.jpgŠkolenie sa uskutočnilo v priestoroch školy  vo februári 2011, za profesionálneho vedenia  externých lektorov z Bratislava, Mgr. Mareka Filipa a Mgr. Márie Priecelovej-Darmovej . Cieľom školení bolo osvojiť si dané kompetencie v oblasti interaktívnej tabule a jej maximálneho  využitia pri tvorbe vzdelávacích programov a efektívneho využívania na vyučovaní.

Fotogaléria

 
Školenie IKT
Napísal Administrator   
29.11.2010
ikt1.jpgV čase od mája 2010 do novembra 2010 sme sa vzdelávali v oblasti IKT pod vedením  odborného lektora  Mgr. Richarda Hromca. Školenie sa uskutočnilo v počítačovej učebni  našej školy. Aktivita bola zameraná na zvyšovanie kompetencií  učiteľov v oblasti zavádzania inovačných metód do vyučovania a gramotnosti učiteľov v oblasti IKT
 
 

© 2024 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania