Ukončenie projektu
Napísal Administrator   
30.09.2011

„Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania“

          Základná škola s materskou školou v Kolároviciach v rámci operačného programu Vzdelávanie v období dvoch rokov realizovala projekt Premena tradičnej školy na modernú pod názvom „Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania“ podporovaný z fondov EÚ. Plnením projektových úloh sme spoznávali náš región, jeho flóru a faunu, ľudové zvyky a obyčaje, tradície, drotárstvo, rezbárstvo a ochranu prírody v Javorníkoch. Bokom nezostala ani matematika, fyzika a dopravná výchova. Pedagogickí pracovníci sa vzdelávali a zdokonaľovali v používaní výpočtovej techniky a učili sa moderne a efektívne vyučovať. Škola získala nové učebné pomôcky, interaktívne tabule, mikroskopy a veľa odbornej literatúry.   Vyučovanie sa vďaka projektu stalo zaujímavejšie a prepojením na región a praktické využitie. Pri realizácii projektu sme navštívili Budatín, Strečno, Veľké Rovne, Rajecké Teplice, zámok v Jasenici, žiaci spoznali prírodné krásy Harmaneckej jaskyne, Súľovských skál, Manína a Javorníkov. Poznanie najbližšieho okolia upevnilo v našich žiakoch hrdosť na svoju dedinu a okolie.

 1.októbra 2009 sme začali plniť úlohy projektu a 30. septembra 2011 sme ich ukončili.

Ďakujeme za túto možnosť  a spoluprácu MŠ SR a agentúre ASFEU .

 
Exkurzia do planetária v Žiari nad Hronom
Napísal Administrator   
17.05.2011
planet3.jpgDňa 10. mája 2011 sme so žiakmi 8 a 9 ročníka uskutočnili exkurziu do Planetária a Hvezdárne Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Exkurzia bola uskutočnená v rámci projektu: Premena tradičnej školy na modernú. V planetáriu nám premietali krásnu nočnú oblohu spoznávali sme súhvezdia, veľa sme sa dozvedeli o našej Galaxii aj o vzniku vesmíru. V ďalšej projekcii nám premietali najnovšie poznatky o planétach Slnečnej sústavy spojenej so zaujímavou prednáškou. V závere sme špeciálnym ďalekohľadom  pozorovali Slnečné škvrny. Cestou naspäť sme sa zastavili v jedinečnom múzeu Mincí a medailí v Kremnici. K vydarenému priebehu prispelo aj pekné počasie a záujem našich žiakov.
 
Flóra Kolárovic
Napísal Administrator   
11.05.2011

orchidea.jpgV rámci projektu flóra Kolárovíc bolo zistených 15 druhov vstavačovitých /orchideí/. Na území Kolárovíc sa vyskytujú niektoré druhy v hojnejších počtoch. Sú zákonom chránené, patria medzi ohrozené druhy našej flóry. Najčastejšie sa vyskytujú na podhorských lúkach a pasienkoch. Ohrozené sú najmä  sukcesiou - neobrábanie lúk kosením, umelým hnojením, trhaním ľuďmi do kytíc. Deti 3.ročníka sa s nimi oboznámili priamo v prírode počas vychádzok.

Fotogaléria  


 
Ochrana životného prostredia
Napísal Administrator   
11.05.2011

ochrana_zivotneho_prostredia.jpgPo prednáške na tému  Ochrana životného prostredia  a následnom rozhovore so žiakmi na danú tému, žiaci vyjadrovali svoje názory ale aj nápady ako sa dá prispieť k ochrane prírody i všetkého čo síce nepatrí do nášho vlastníctva ale  je majetkom nás všetkých.

Projektové práce, ktoré žiaci vytvorili v skupinách hovorili o tom, že deťom nie sú ľahostajné problémy, ktoré ohrozujú našu Zem a život na nej.
 
Overenie vedomostí pokusom
Napísal Administrator   
09.05.2011

overenie_vedomosti_pokusom.jpgV Listine základných práv a slobôd sa píše o tom, že človek má právo na priaznivé životné prostredie.

Aby si však človek vážil svoje životné prostredie, musí sa už od útleho detstva učiť úcte, rešpektu  a láske k nemu, učiť sa poznávať zákonitosti života.

Deti rady sami objavujú nepoznané, overujú si to, čo sa teoreticky naučia. Preto sme spoločne  so žiakmi 6. ročníka zaviedli dlhodobý pokus, ktorým sme si chceli overiť podmienky, ktoré potrebujú semienka rastlín k tomu, aby mohli vyklíčiť. Deti  so záujmom priebežne sledovali výsledky, ktoré si zapisovali a neskôr vyhodnotili.
 
Stavanie mája
Napísal Administrator   
01.05.2011

maj.jpgNajkrajší mesiac roka - máj, nazývaný aj mesiacom lásky začína v našej obci Kolárovice stavaním mája. Aj naši žiaci deviateho ročníka postavili máj pre všetky dievčatá školy. Máj sme stavali v piatok 28.apríla 2011 na nádvorí školy. Piesňami, básňami a riekankami sa predstavili žiaci druhého ročníka pod vedením p. učiteľky Klimovej. Tancami oživili vystúpenie členovia súboru Kolárik. Na harmonike sprevádzal Martin Hvorečný. Dievčatá máj pekne vyzdobili  farebnými stuhami, chlapci máj postavili a nakoniec si všetci na školskom dvore zatancovali.

Fotogaléria

 
Didaktická aktivita – Glóbus
Napísal Administrator   
02.04.2011

globus.jpgUčebné pomôcky získané z projektu Premena tradičnej školy na modernú sme s veľkou radosťou začali využívať  na vyučovacích hodinách geografie.  Žiaci  si svoje  nadobudnuté vedomosti a zručnosti  z geografie sveta , získané počas vyučovacích hodín mohli  priamo  zakresliť na glóbusy a porovnať s atlasmi sveta.  Svoje schopnosti mohol každý žiak prejaviť v práci v skupinách, kde sa žiaci navzájom dopĺňali, ale aj kontrolovali. Práca  s glóbusmi bola zaujímavá  aj tým, že  motivovala žiakov ku komplexnému poznaniu sveta - napr. svetový oceán, kontinenty, svetadiely, štáty.......

Pochopenie celistvosti Zeme, ako jednotného celku,  vedie  žiakov k budovaniu multikultúrnej spoločnosti s rešpektovaním  iných národov.

Fotogaléria

 
Matematika moderne
Napísal Administrator   
22.03.2011
matematika.jpg

V rámci vyučovacích hodín matematiky, zameraných na geometriu, sme už druhý rok zapojení do projektu „Premena tradičnej školy na modernú". Vďaka tomuto projektu majú žiaci možnosť využívať pri výučbe moderné pomôcky, ako je interaktívna tabuľa, počítače, výukové programy pre počítače a taktiež žiaci priamo pri výučbe tvoria rôzne pomôcky. Tým sa stávajú hodiny geometrie zaujímavejšie a názornejšie. Žiaci pracujú s touto technikou s nadšením a so záujmom a matematika sa stáva pre žiakov obľúbeným predmetom.

Fotogaléria

 
<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 8 z 24

© 2024 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania