Afrika
Napísal Administrator   
14.12.2010

afrika.jpgDnešná moderná doba priniesla neuveriteľný pokrok v oblasti rozvoja informačných a komunikačných médií. Vývoj v oblasti informačných prostriedkov sa neustále zdokonaľuje. Hlavnou úlohou  vzdelávacieho systému na našej škole je pripraviť mladú generáciu na aktívne a tvorivé využívanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacích predmetoch školského vzdelávacieho programu, prostredníctvom inovatívneho vyučovania( exkurzie, prezentácii v PWP, kvízov, zážitkového vyučovania - poznať región, a tým postupne spoznávať okolitý svet a vážiť si svoj rodný kraj, krajinu. Nová školská reforma je zameraná predovšetkým na individuálny rozvoj osobnosti žiaka, venuje dostatočný priestor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiaka a schopnosti spracovávania informácií v komunikačnej spoločnosti.

Vzdelávací obsah predmetu geografia nám ponúka široký priestor k častému a pravidelnému využívaniu interaktívneho zemepisného atlasu zeme, s ktorým naši žiaci veľmi radi pracujú. Vizualizácia výrazne napomáha žiakom k správnemu pochopeniu geografických skutočností.

Fotogaléria

 
Tvorivé vyučovanie
Napísal Administrator   
08.12.2010

tvorive_vyucovanie.jpgV rámci projektu  „Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania"  z oblasti Ochrany prírody a zdravia človeka žiaci tvorivo pracujú prostredníctvom PC, ktoré sú už neodmysliteľnou súčasťou  vyučovacích hodín.

Fotogaléria

 
Školenie IKT
Napísal Administrator   
29.11.2010
ikt1.jpgV čase od mája 2010 do novembra 2010 sme sa vzdelávali v oblasti IKT pod vedením  odborného lektora  Mgr. Richarda Hromca. Školenie sa uskutočnilo v počítačovej učebni  našej školy. Aktivita bola zameraná na zvyšovanie kompetencií  učiteľov v oblasti zavádzania inovačných metód do vyučovania a gramotnosti učiteľov v oblasti IKT
 
 
Ukončenie aktivity 1.1
Napísal Administrator   
05.11.2010

na_uvod.jpgV septembri 2010 sme ukončili prvú časť projektu - aktivitu 1.1 Tvorba školského vzdelávacieho programu pre ISCED 1 a ISCED 2. V tejto etape sme získavali potrebné informácie z rôznych zdrojov a oblastí, predovšetkým prostredníctvom odborného lektora na problematiku informačno-komu-nikačných technológií, ktoré budú naši pedagogickí zamestnanci využívať pri tvorbe metodických materiálov, pracovných listov a učebných pomôcok.

 
Posedenie s našimi staršími spoluobčanmi
Napísal Administrator   
28.10.2010
starsi.jpgV mesiaci október si pripomíname úctu k našim babičkám a dedkom. ZŠ Kolárovice v spolupráci s obecným úradom uskutočnili dňa 25. októbra 2010 v kultúrnom dome slávnostné posedenie s našimi staršími spoluobčanmi. Žiaci základnej školy a folklórny súbor Kolárik pripravili pekný kultúrny program, ktorý bol popretkávaný zvykmi a ľudovými  piesňami z našej obce Kolárovice. K zvýrazneniu úcty voči starším prispelo aj pohostenie, ktoré pripravili pracovníci obecného úradu. Všetci sa príjemne zabavili, zaspievali a zatancovali.
 
 
Festival drotárstva 2010
Napísal Administrator   
28.06.2010
drotarstvo.jpgV lete chodíme so žiakmi na výlety a exkurzie aby spoznávali krásy, zvyky a tradície nášho regiónu a kraja. Oboznamujú sa s históriou a súčasnosťou.  V júni 2010 sme boli so žiakmi našej školy na FESTIVALE  DROTÁRSTVA  2010, ktorý sa konal v sobášnom paláci v Bytči. Bolo to stretnutie drotárskych majstrov, ktorý sa predstavili svojimi krásnymi drôtenými  výrobkami.  Naši žiaci si skúsili prácu s drôtom pod dohľadom umeleckých drotárov . Vyrobili si svoj vlastný výrobok, z ktorého mali veľkú radosť a nazbierali nové zručnosti v práci s drôtom.
 
 
Poznávame svoje telo
Napísal Administrator   
11.06.2010
poznavame_telo.jpgV škole často hrávame hru „Hlava, ramená..."  Je to veľmi zábavné a ešte si pri tom aj rozcvičíme svoje od sedenia unavené telo . Lenže teraz sme už školáci a chceli sme sa o ľudskom tele dozvedieť viac. No a na to máme hodiny prírodovedy. Vďaka tomu, že na našej škole máme mnohé zaujímavé učebná pomôcky, sme si ukázali nielen vonkajšie časti ľudského tela, ale i voľným okom neviditeľné vnútorné orgány ako: srdce, pľúca, žalúdok, pečeň, obličky a črevá. A čo nás najviac bavilo? Asi to, že sme si ich makety mohli ohmatať rukami, rozobrať a znova zložiť všetko, čo pred našimi očami ukrýva  jedna veľmi dôležitá časť tela - trup.
 
 
Súľovský hrad, Manínska a Kostolecká tiesňava
Napísal Administrator   
26.05.2010

sulov.jpgMáj - mesiac lásky, lásky k prebúdzajúcej sa prírode, k rodnej vlasti, ale aj mesiac túžby  spoznávať okolitý svet .  Svoj obzor poznania  sme si rozšírili náučným chodníkom - Súľovské skaly. Všetci sme netrpezlivo čakali, kedy nastane náš vysnívaný deň - pokračovať v pátraní po nepoznanom. Museli sme si však počkať na pekné počasie.  Vytešení zo slnečného rána, dobrej nálady a teoretickej prípravy sme vyrazili na túru, ktorá nám dala poriadne zabrať.  Preto sme si dali  oddychové časy pri informačných tabuliach, aby sme načerpali dostatok síl a energie  a šťastne dorazili do vytúženého cieľa, obohatení o poznatky  z regionálnej geografie.

Fotogaléria

 
<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 3 4 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 17 - 24 z 28

© 2024 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania