Fauna
Napísal Administrator   
11.01.2010

srnec.jpgFauna - to je cudzie slovíčko označujúce živočíchy, ale aj slovo za ktorým sa ukrýva množstvo usilovnej práce žiakov 4. ročníka pri učení sa. Žiaci pri získavaní nových vedomostí o živočíchoch žijúcich na Slovensku aktívne pracujú nielen s učebnicou prírodovedy, ale vyhľadávajú informácie na internete, v Encyklopédii zvierat a iných odborných knihách. Na základe vlastných skúseností, zážitkov a výsledkov pozorovaní dokážu žiaci daného živočícha  slovne   opísať, nakresliť jeho  obrázok. Pripravujú si rôzne projekty a referáty, za ktoré sú ohodnotení známkou, pochvalou, alebo vystavením práce na nástenke. A tu je ukážka niektorých žiackych prác...

Fotogaléria

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2023 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania