Didaktická aktivita – Glóbus
Napísal Administrator   
02.04.2011

globus.jpgUčebné pomôcky získané z projektu Premena tradičnej školy na modernú sme s veľkou radosťou začali využívať  na vyučovacích hodinách geografie.  Žiaci  si svoje  nadobudnuté vedomosti a zručnosti  z geografie sveta , získané počas vyučovacích hodín mohli  priamo  zakresliť na glóbusy a porovnať s atlasmi sveta.  Svoje schopnosti mohol každý žiak prejaviť v práci v skupinách, kde sa žiaci navzájom dopĺňali, ale aj kontrolovali. Práca  s glóbusmi bola zaujímavá  aj tým, že  motivovala žiakov ku komplexnému poznaniu sveta - napr. svetový oceán, kontinenty, svetadiely, štáty.......

Pochopenie celistvosti Zeme, ako jednotného celku,  vedie  žiakov k budovaniu multikultúrnej spoločnosti s rešpektovaním  iných národov.

Fotogaléria

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2024 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania