Flóra Kolárovic
Napísal Administrator   
11.05.2011

orchidea.jpgV rámci projektu flóra Kolárovíc bolo zistených 15 druhov vstavačovitých /orchideí/. Na území Kolárovíc sa vyskytujú niektoré druhy v hojnejších počtoch. Sú zákonom chránené, patria medzi ohrozené druhy našej flóry. Najčastejšie sa vyskytujú na podhorských lúkach a pasienkoch. Ohrozené sú najmä  sukcesiou - neobrábanie lúk kosením, umelým hnojením, trhaním ľuďmi do kytíc. Deti 3.ročníka sa s nimi oboznámili priamo v prírode počas vychádzok.

Fotogaléria  


Zoznam vyskytujúcich sa druhov:

- vstavač mužský /Orchis mascula/

- prilbovka dlholistá /Cephalanthera longifolia/

- prilbovka biela /Cephalanthera damasonium/

- vstavačovec májový /Dactylorhiza majalis/                    

- vstavačovec bazový /Dactylorhiza sambucina/

- vstavačovec fuchsov /Dactylorhiza fuchsii/

- kruštík tmavočervený /Epipactis atrorubens/

- kruštík širokolistý /Epipactis helleborine/

- kruštík močiarny /Epipactis palustris/

- päťprstnica obyčajná /Gymnadenia conopsea/

- päťprstnica hustokvetá /Gymnadenia densiflora/

- bradáčik vajcolistý /Listera ovata/

- hniezdovka hlístová /Neottia nidus - avis/

- vemenník dvojlistý /Platanthera bifolia/

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2024 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania