Ukončenie projektu
Napísal Administrator   
30.09.2011

„Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania“

          Základná škola s materskou školou v Kolároviciach v rámci operačného programu Vzdelávanie v období dvoch rokov realizovala projekt Premena tradičnej školy na modernú pod názvom „Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania“ podporovaný z fondov EÚ. Plnením projektových úloh sme spoznávali náš región, jeho flóru a faunu, ľudové zvyky a obyčaje, tradície, drotárstvo, rezbárstvo a ochranu prírody v Javorníkoch. Bokom nezostala ani matematika, fyzika a dopravná výchova. Pedagogickí pracovníci sa vzdelávali a zdokonaľovali v používaní výpočtovej techniky a učili sa moderne a efektívne vyučovať. Škola získala nové učebné pomôcky, interaktívne tabule, mikroskopy a veľa odbornej literatúry.   Vyučovanie sa vďaka projektu stalo zaujímavejšie a prepojením na región a praktické využitie. Pri realizácii projektu sme navštívili Budatín, Strečno, Veľké Rovne, Rajecké Teplice, zámok v Jasenici, žiaci spoznali prírodné krásy Harmaneckej jaskyne, Súľovských skál, Manína a Javorníkov. Poznanie najbližšieho okolia upevnilo v našich žiakoch hrdosť na svoju dedinu a okolie.

 1.októbra 2009 sme začali plniť úlohy projektu a 30. septembra 2011 sme ich ukončili.

Ďakujeme za túto možnosť  a spoluprácu MŠ SR a agentúre ASFEU .

 
Ďalšia >

© 2024 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania