Školenie IT
Napísal Administrator   
28.02.2011

skolenie_it_februar.jpgŠkolenie sa uskutočnilo v priestoroch školy  vo februári 2011, za profesionálneho vedenia  externých lektorov z Bratislava, Mgr. Mareka Filipa a Mgr. Márie Priecelovej-Darmovej . Cieľom školení bolo osvojiť si dané kompetencie v oblasti interaktívnej tabule a jej maximálneho  využitia pri tvorbe vzdelávacích programov a efektívneho využívania na vyučovaní.

Fotogaléria

 
Detský fašiangový pochod masiek
Napísal Administrator   
27.02.2011
pochod_masiek.jpgAktívny folklórny súbor Kolárik pôsobiaci pri ZŠ Kolárovice pod vedením manželov Schmutzovcov uskutočnil dňa 26.februára 2011 Detský fašiangový pochod masiek. Sprievod masiek sa začal na dolnom konci obce pri bytovkách a postupne spevom a tancom rozveseľovali celú dedinu. Krásne počasie a sprievod naznačoval, že fašiangy sa krátia a treba sa pripraviť na pochovávanie basy a následné pôstne obdobie.
 
 
Detský karneval
Napísal Administrator   
21.01.2011
karneval.jpg ZŠ Kolárovice v spolupráci s rodičmi zorganizovala pre žiakov 20.januára 2011 v telocvični ZŠ Detský karneval. Zúčastnili sa ho všetci žiaci. Pripravili si krásne a nápadité masky. Karnevalový sprievod sa zmenil na promenádu a následne na veselú zábavu a tancovačku. K zlepšeniu nálady prospel dj Paľko Hrobárik. Všetky masky dostali balíčky a najkrajšie boli zvlášť ocenené. Fašiangy sme začali v škole a neskôr budú pokračovať pochodom masiek obcou a tradičným pochovávaním basy.
 
 
Fauna
Napísal Administrator   
11.01.2010

srnec.jpgFauna - to je cudzie slovíčko označujúce živočíchy, ale aj slovo za ktorým sa ukrýva množstvo usilovnej práce žiakov 4. ročníka pri učení sa. Žiaci pri získavaní nových vedomostí o živočíchoch žijúcich na Slovensku aktívne pracujú nielen s učebnicou prírodovedy, ale vyhľadávajú informácie na internete, v Encyklopédii zvierat a iných odborných knihách. Na základe vlastných skúseností, zážitkov a výsledkov pozorovaní dokážu žiaci daného živočícha  slovne   opísať, nakresliť jeho  obrázok. Pripravujú si rôzne projekty a referáty, za ktoré sú ohodnotení známkou, pochvalou, alebo vystavením práce na nástenke. A tu je ukážka niektorých žiackych prác...

Fotogaléria

 
Poznávame svoje telo
Napísal Administrator   
11.06.2010
poznavame_telo.jpgV škole často hrávame hru „Hlava, ramená..."  Je to veľmi zábavné a ešte si pri tom aj rozcvičíme svoje od sedenia unavené telo . Lenže teraz sme už školáci a chceli sme sa o ľudskom tele dozvedieť viac. No a na to máme hodiny prírodovedy. Vďaka tomu, že na našej škole máme mnohé zaujímavé učebná pomôcky, sme si ukázali nielen vonkajšie časti ľudského tela, ale i voľným okom neviditeľné vnútorné orgány ako: srdce, pľúca, žalúdok, pečeň, obličky a črevá. A čo nás najviac bavilo? Asi to, že sme si ich makety mohli ohmatať rukami, rozobrať a znova zložiť všetko, čo pred našimi očami ukrýva  jedna veľmi dôležitá časť tela - trup.
 
 
<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 11 - 15 z 27

© 2023 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania