Stavanie májaobrázok č.1

obrázok č.2

obrázok č.3

obrázok č.4

obrázok č.5

obrázok č.6

© 2024 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania