Tvorivé vyučovanieobrázok č.1

obrázok č.2

obrázok č.3

obrázok č.4

© 2024 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania