Školenie IKT - február 2011

 

obrázok č.2


© 2022 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania