Školenie IKT - október 2010

 

obrázok č.5


© 2023 ZŠ s MŠ Kolárovice - Od poznania regiónu k poznaniu sveta prostredníctvom moderného vyučovania